На 14 април 2016 г. презентация относно Foretell беше изнесена в 11-то основно училище в Патра, Гърция. Като част от дейностите по проекта, г-ца Йоанна Костаку информира учениците и преподавателите относно нуждите, които се стреми да покрие този проект.

След презентацията, в която учениците взеха активно участие с въпроси и отговори, децата и учителите бяха помолени да попълнят въпросник в електронен формат с цел да се установи нивото на техните познания за това какво трябва да бъде нашето поведение в случай на пожари и наводнения.