Στις 14 Απριλίου 2016 παρουσιάσθηκε στο 11ο Δημοτικό Σχολείο Πατρών το έργο Foretell. Η εκπρόσωπος του έργου κ. Ιωάννα Κωστάκου ενημέρωσε τους μαθητές και τους δασκάλους για τις ανάγκες που στοχεύει να καλύψει το έργο, για την κάλυψη ενός μέρους από τις δραστηριότητες του έργου.

Μετά την παρουσίαση, στην οποία οι μαθητές συμμετείχαν ενεργά με ερωτήσεις και απαντήσεις, ζητήθηκε από τα παιδιά και τους δασκάλους να συμπληρώσουν ένα ερωτηματολόγιο σε ηλεκτρονική μορφή, προκειμένου να φανεί το επίπεδο των γνώσεών τους αναφορικά με τη σωστή συμπεριφορά σε περιπτώσεις πυρκαγιάς ή πλημμύρας.